Textos d’opinió i assajos

Els textos d’aquesta secció responen únicament a opinions individuals, mai com assemblea a menys que s’expressi el contrari. Entenem el blog com un espai de difusió dels assajos i textos, i les opinions que s’hi exposen no tenen per què pertànyer a cap membre de l’assemblea ni ser compartida per totxs.

Articles d’opinió i assajos